BẢNG SIZE BÉ GÁI

size cân nặng (Kg) chiều cao (cm) VÒNG NGỰC (cm) VÒNG BỤNG (cm) vòng mông (cm)
2 13.5-15 88-95 55-56 53-54 62-64
3 15-17 96-100 56-58 54-55 65-67
4 17-20 100-107 58-60 55-57 67-69
5 20-23 107-114 61-63 58-60 69-71
6 23-26 115-121 63-65 60-62 71-73
           
hướng dẫn chọn size cho bé gái

BẢNG SIZE BÉ TRAI

size cân nặng (kg) chiều cao (cm) VÒNG NGỰC (cm) VÒNG BỤNG (cm) vòng mông (cm)
2 13.5-15 88-95 55-56 53-54 62-64
3 15-17 96-100 56-58 54-55 65-67
4 17-20 100-107 58-60 55-57 67-69
5 20-23 109-114 61-63 58-60 69-71
6 23-26 115-121 63-65 60-62 72-74
           
hướng dẫn chọn size cho bé trai